• 0

05 Şubat 2019, 19:22 - Anasayfa // Turhal Haberi yazdır

Turhal'da dengeleri değiştirecek istifa

Turhal'da dengeleri değiştirecek istifa

AK Parti Turhal İl Genel Meclisi Üyesi Ayla Demirhan Çelik, AK Parti'den ve İl Genel Meclisi Üyeliğinden istifa etti. Çelik, MHP saflarında siyasete devam edeceğini söyledi.

  • Facebook Paylaş
  • Twitter Paylaş

Ayla Demirhan Çelik yaptığı yazılı açıklamada, “Kıymetli hemşerilerim, öncelikle bilinmesini istediğim husus şudur ki; bu açıklamam, zihinlerde oluşmuş/oluşacak yerli yersiz algılara ve bundan sonra yapılacak muhtemel siyasî değerlendirmelere haklılık veya haksızlık perspektifinden istikâmet tayin etmek gibi bir amaç taşımamaktadır ve tamamen şahsî bir irade beyanı olup, artık yaşanan sürece netlik kazandırmanın zaruret hâlini aldığına dâir kanaatime işaret etmektedir” dedi.
 
“HİÇBİR HESABİ TAVRIN İÇİNDE OLMADIM”
 
Turhallılara yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler sunan Ayla Demirhan Çelik, “Saygıdeğer Turhallılar, henüz daha başında olduğum akademik kariyer amaçlı eğitimime ara vererek, 2009 yılında yapılan yerel seçimlerle birlikte, AK Partili bir belediye meclis üyesi olarak başladığım siyaset mücadelesini ilçe başkan yardımcılığı, fâsılalarla ilçe kadın kolları başkanlığı ve hâlihazırda da Tokat il genel meclis üyeliği görevleri ile sürdürdüm. Hiç bir hesabî tavrın içinde olmaksızın, samimiyet ve gayret noktasında elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığım görevlerim esnasında hiç bir haksızlığın yanında saf tutmadım, hiç kimsenin adamı olmadım ve hiç kimseye minnet duymadım ki bu gün de aynı hassasiyetimi muhafaza ettiğimin bilinmesini isterim” şeklinde konuştu. Demirhan Çelik açıklamasını şöyle sürdürdü:
 
“MENSUBİYET ŞUURU İÇERİSİNDE HAREKET ETTİM”
 
“Mensubiyet şuuru içerisinde, bugüne kadar taşıdığım hiç bir sıfata kendiliğimden tâlip olmadım; duruma göre genel merkezimiz, parti büyüklerimiz ve milletvekillerimiz tarafından şahsıma yönelik yapılan teklif, tavsiye, talep ve rica üzerine görevler aldım, sorumluluklar yüklendim.
 
Ve önemle belirtmek isterim ki, 31 Mart'ta yapılacak Turhal belediye başkanlığı seçimi için söz konusu olan aday adaylığım da aynı şekilde, taşıdıkları resmî sıfatlar ve yüklendikleri resmî görevler nedeniyle, AK Parti genel merkezinin karar alıcı otoriteleri karşısındaki etki ve yetkileri tabiî olanların telkin, tavsiye ve talepleri ile gerçekleşmiştir.
 
“EN UFAK TALEBİM OLMADI”
 
Kaldı ki, henüz yerel seçim sath-ı mailine girilmeden önce bu konu gündeme getirildiğinde, ilgilileri nezdinde tarafımca beyan edilen kanaat ise, aday yapılabilecek bir kaç ismi telaffuz etmekten ve Turhal'ın sosyal-politik gerçekliğini kendi perspektifimizden özetlemekten ibarettir ve belediye başkan adayı olmak yönünde en ufak bir talebim olmamıştır.”

AK Parti’den Turhal Belediye Başkan adayı da olan Ayla Demirhan Çelik, “Bu zarurî hatırlatmadan sonra bilinen tek bir gerçek var ki, geçtiğimiz günler itibariyle artık bu süreç de tamamlanmış ve İlker Bekler beyefendinin ismi AK Parti adayı olarak açıklanmıştır; kendileri için hayırlı olsun. AK Parti'nin kıymetli mensupları, bu noktadan sonraki değerlendirmeler sadece şahsımı bağlamakla birlikte, hiç kimsenin iradesine ipotek koyacak ve bu süreçte varlık iddiası güden hiç bir partiliye de söz söyleyecek durumda değilim” ifadelerini kullandı. Demirhan Çelik açıklamasını şöyle sürdürdü:
 
TÜRKİYE TURHAL’DAN İBARET DEĞİL
 
“Fakat alınan bu kararın, birçokları gibi benim de şaşkınlığıma konu olması mâkul karşılanmalıdır. Şöyle ki; bu şehirde partiyi iddialı kılacak ve seçim kazandıracak olan en mühim husus, tercih edilenin kemiyet bakımından kitleleri sürükleyici olabilmesi ve keyfiyet bakımından da şehrin sosyal-politik gerçekliğine uygun düşebilmesidir. Şüphe götürmeyen bu hususa rağmen ilginç bir sonuçla karşı karşıya kalınmıştır ki, bu durum izaha muhtaçtır. Bu noktada göz ardı edemeyeceğimiz şey ise, Türkiye'nin Turhal'dan ibaret olmadığı ve şehrimizin devlet katından bakıldığında 922 ilçeden sadece biri olduğu, tasdik merciinin de her bir ilçeyi teker teker tahlil etmesinin elbette ki beklenemeyeceği ve fakat nihaî karara tesir eden, süreci yöneten ve her bir ilçeyi tasdike sunan bir iradenin de mutlak surette var olduğudur.
 
Samimi ve içeriden bir itiraz ile ifşa edilmesi ve sorgulanması gereken de işte bu irade ve/veya bu iradeyi manipüle etme kabiliyeti olanların pozisyonlarıdır.”

Seçim süreci ile ilgili sorular soran Ayla Demirhan Çelik konuyla ilgili olarak; “Bir beka meselesi haline gelmiş 31 Mart seçimlerinin Cumhur İttifakı aleyhine sonuçlanması için gözden ırak mevzilenmiş hainlerin sızmış olma ve dolayısıyla adamcılık yapma ihtimalleri yok mudur?
 
TABLO YANLIŞ OKUNDU
 
Sadece partinin tüzel kişiliğine has paradigmalardan, geçmiş seçim başarılarından, mütekait mottolardan, hizmete ve icraata dönük vaatlerden ve samimi sadakatini muhafaza eden seçmen potansiyelinden hareketle mi netice alınacağına inanılmaktadır?
 
Şehirdeki demografik yapının, mûkim halktaki geleneksel siyasî eğilimin ve yerelliğe dair sosyolojik tutumun hiç bir değer ifade etmediği mi düşünülmektedir veya tablo yanlış mı okunmaktadır?
 
Yahut, tercih edilenin kulisinin/referansının kuvvetli olması mı seçim başarısı için kifayet edecektir? Sualler, sualler ve sualler!” sorularını sordu.

Ayla Demirhan Çelik, “Daha fazla tafsilata lüzum yoktur... Lâkin bu şehirde ne olmaktadır, kim/kimler neyi planlamıştır ve ne yapılmaya çalışılmaktadır; neyin hesabı görülmüştür ve ne amaçlanmıştır da akla, mantığa ve izana sığdırılamayacak büyüklükteki bu kasta yol verilmiştir?” diyerek sürdürdüğü açıklamasının devamında şunları söyledi:
 
TATMİN EDİCİ CEVAPLARI BULAMADIM
 
“Turhal'da birçok insanın düşündüğü, dillendirdiği ve becerebildiği ölçüde de sorduğu ve sorguladığı bu akla ziyan durumun failinin kim/kimler olduğu, tüm AK Parti mensupları adına, kararın açıklanmasından tam 10 gün sonra istişare amacıyla ziyaretimize gelen konunun muhataplarına ısrarlı ve samimi bir şekilde sorulmuş; buna mukâbil muhataplardan değil tatmin edici, cevap mahiyetinde bir mimik bile alınamamış ve hep sükût ile karşılaşılmıştır. Akabinde, AK Parti adına Turhal'da 31 Mart'ta başarıya ulaşabilmenin çok ama çok uzak bir ihtimal olduğu yönündeki hatırlatmamıza istinaden, muhataplarımız ise bize ne düşündüğümüzü ve çözüm için neler yapılabileceğini samimi bir şekilde sormuşlar ve bizden de aynı samimiyetle dostane cevaplar almışlardır. Bu minvalde, söz konusu olan şeyin sadece bir ilçe belediye başkanlığının AK Parti tarafından kazanılamamasından ibaret olmadığı; manipülatif bir durumun olabileceği, yerelden genele uzanan ve partiyi başarısızlığa mahkûm etme ihanetinin akıllara geldiği belirtilerek, Turhal'daki bu sorunun, teşkilat yapısı içerisinde ve mümkünse genel merkez özelinde çözülmesinin muacceliyet arz ettiği hususu ısrarla vurgulanmıştır.
 
Ve fakat aradan geçen bir haftalık zaman zarfında, sorularımızın muhatabı ve çözümün ehli olabileceklerini düşündüğümüz etkin ve yetkin parti mümessillerinin herhangi bir müşahhas gayretlerine şahit olunamamış; 31 Mart sonrasına dâir muhayyel sözlerle ve inşallah-maşallah ile tehir edilen ve iyi niyet temennileriyle geçiştirilen bir süreç yaşanmıştır. Ve maalesef bu süreç, samimi endişelerimizin paylaşılmadığını, sözümüzün makes bulmadığını ve sesimize kulak verilmediğini müşahede ettiğimiz bir arefe olarak şahsî hafızamıza işlenmiştir.
 
MHP’YA DAİR İNANCIM TAMDIR
 
Artık gelinen nokta itibariyle, en azından Turhal'da, Cumhur İttifakı bağlamında AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarının başını öne eğdirmemek için bir adım atılmasının lüzumuna samimiyetle inanıyorum. Lâkin başı dik tutmanın yolunun da 31 Mart'ta hedefe ulaşmakla gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bu hedefe en yakın olanın da Milliyetçi Hareket Partisi olduğuna dâir inancım da tamdır. Velev ki, arzu ettiğimiz istikamette bir netice alamadık, Allah nasip etmedi der ve en azından karınca misali ateşi söndürmeye koşanlarla birlikte biz de koştuk deriz.
 
Ki biz, "zaferle değil seferle yükümlü olanlarız."
 
Evet kıymetli hemşerilerim, belki yeni bir başlangıcın ilk sözünü veya bir camia içinden de son sözü satır aralarında söyledik..!
 
Hem tekrar olsun, hem de meramımız daha iyi anlaşılsın diye ifade ediyorum ki, 10 YILDIR SİYASET MÜCADELESİNE TURHAL ÖZELİNDE KATKI SAĞLAMAYA ÇALIŞTIĞIM AK PARTİ'DEN BUGÜN İTİBARİYLE İSTİFA ETMİŞ BULUNUYORUM.
 
Bu münasebetle, şahsıma değil partisine oy verme şuuruyla hareket ederek beni seçen AK Partililerin helal ve temiz oylarıyla yürütmüş olduğum il genel meclis üyeliğinden de istifa ederek, emaneti kendilerine iade etmiş oluyorum ki, bir hakkın gasp edicisi olmaktan Allah'a sığınırım.
 
HELALLİK İSTİYOR MU?
 
Bu zaman zarfında birlikte yol yürüdüğüm ve her dâim desteklerini gördüğüm eski milletvekili ağabeylerim Zeyid Arslan ile Celil Göçer'den ve Dilek Yüksel hanım ablamdan ve aynı zamanda AK Parti'nin son dönem milletvekillerinden de hak helalliği istiyorum.
 
Ve pek tabi ki, AK Parti'nin samimi ve davasının eri olabilen teşkilat mensupları ile seçmenlerinden de haklarını helal etmelerini talep ederek; hissiyat yüklü bir veda ile aralarından ayrıldığımı üzülerek ifade ediyorum.
 
MHP’DE YER ALMAYA KARAR VERDİM
 
Ben de Ayla Bedirhan Çelik olarak, hesabî ve çirkin işlere tevessül etmeden yola revân olmuş tüm AK Partili kardeşlerime, ağabeylerime, ablalarıma ve diğer büyüklerime şâyet varsa tüm haklarımı helal ediyorum.
 
Ve bilinsin ki, biz asla trenden inmedik; Tokat'ta ve özelde Turhal'da treni devirmeye çalışanlara inat, çok daha güçlü ve çok daha azimli bir irade ile millet ve memleket lehine çalışabilmek kastıyla kompartıman değiştirerek, milletimizin istikbâline ve devletimizin bekasına adanmış Cumhur İttifakı'nın iki mühim bileşeninden biri olan Milliyetçi Hareket Partisi saflarında yer almaya karar verdik..!
 
Bu meyanda, Milliyetçi Hareket Partisi Tokat milletvekili Yücel Bulut ile Milliyetçi Hareket Partisi Turhal Belediye Başkan adayı Gökhan Bozkurt kardeşlerimin samimi ve ısrarlı davetlerine icabet ederek yeni bir Bismillah'a kapı aralamış olduk..!
 
15 Gündür gerek iş yerimde ve gerekse evimde ziyaretlerde bulunarak benden dostluklarını esirgemeyen tüm Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarını selamlıyor, kendilerine hoş bulduk diyorum.
"Vâki olanda hayr vardır."
 
Her zaman Allah'a emanet olunuz...”
Tokat OLAY


YORUM YAZ

BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Tokat Olay Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Turhal Haberleri

Tümü

RÖPORTAJ

Mürekkep ve Kağıt Kokuları İçinde 43 Yıllık Gözbebeği, 'MAŞALI'
Mürekkep ve Kağıt Kokuları İçinde 43 Yıllık Gözbebeği, 'MAŞALI'
Tokat'ın çalışmaya devam eden en eski matbaacısı olan Halil Ekicioğlu, 43 yıllık ömrü beraber paylaştığını söylediği matbaa makinesi için 'gözbebeğim' tabirini kullanıyor.

E-BÜLTEN ABONELİK

ANKET

Yeni sitemizin dizaynını nasıl buldunuz?Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uymayı Kabul Eder. Özel ilan ve reklamlardan doğabilecek sorumluluk ilan sahibine aittir. Gazetede neşredilen yazılardaki fikir sorumluluğu yazarına ait olup yayınlanan veya yayınlanmayan yazılar geri verilmez.

Adres : Musa Özdemir / TOKAT
Tel :0 (535) 210 6413
Faks : 0 (356) 212 4884
Bu site 0.063 saniyede yüklenmiştir. [Hata Bildir]